Om oss

Mellanrum

Svensk kvalitet

Eskilstuna Byggfog grundades 1965 och har sedan dess expanderat till ett av de största företagen i vår bransch. Vi utför alla typer av fogningsarbeten och PCB-saneringar.

Modern utrustning

Vi har en modern maskinpark med egna liftar och hängställningar.

Branschcertifierade

Fogtätning, fogrenovering, PCB-sanering och brandtätning är de områden vi är specialister på. Vi är medlemmar i Fog och Brandskyddsföretagen och därigenom också auktoriserade både för fogning och pcb-sanering.

Utbildad personal

Vi har utfört sanering av pcb-haltiga fogar sedan 1993, och var i och med det pionjärer i branschen. PCB-sanering ställer mycket höga krav på både personal och maskinpark. All vår personal är utbildad via Fog och Brandskyddsföretagen.