Mellanrum

Fogrenovering

Fog, som alla andra material, slits vart efter åren går.
Hur länge just eran fog kommer hålla beror på vilken typ av fog det är, hur den har applicerats,hur mycket vind samt solljus den har fått utstå.
Man brukar räkna med att en fasadfog har en livsläng på ca 20-25år under gynnsamma förhållanden, därefter bör den byttas ut genom en fogrenovering.


Vi har i mer än 30år blivigt anlitade för att utföra fogrenoveringar åt Brf'er, Fastighetsägare samt statligaverk

Mellanrum