PCB Sanering


PCB-sanering

Vi har utfört sanering av PCB-haltiga fogar sedan 1993, och var i och med det pionjärer i branschen.

PCB-sanering ställer mycket höga krav på både personal och maskinpark. Vi har därför en modern maskinpark med egna liftar och hängställningar, samtlig personal är utbildad via Fog och Brandskyddsföretagen.

Vi innehar även transporttillstånd för PCB samt Försäkring. Vi har idag sanerat över 500 000 löpmeter PCB-fogar